Početak / Tag Archives: FotoNacionalni

Tag Archives: FotoNacionalni

Foto/Nacionalni spomenici TK: Korića han u Gračanici, arheološko područje

Foto/Nacionalni spomenici TK: Korića han u Gračanici, arheološko područje

13.02.2018 14:41   Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, kroz posebno pripremljene stručne priloge (tekst i odabrane fotografije), tokom 47 sedmica ove godine, prezentuje isto toliko ...

Pročitaj Više

Foto/Nacionalni spomenici Tuzlanskog kanton: Proizvodnja soli u Tuzli – industrijsko naslijeđe

Foto/Nacionalni spomenici Tuzlanskog kanton: Proizvodnja soli u Tuzli – industrijsko naslijeđe

08.02.2018 13:41   Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, kroz posebno pripremljeni stručne priloge (tekst i odabrane fotografije), tokom 47 sedmica ove godine, prezentuje isto toliko ...

Pročitaj Više
Na vrh